sản phẩm nổi bật

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

+ C.suất 2.5KW-1pha: 2.650.000 đ/tủ

+ C.suất 7.5KW-3pha: 3.200.000 đ/tủ

613050 -   60L : 31,600,000 đ/bộ

613315 - 315L : 34,000,000 đ/bộ

616315 - 315L : 41.600.000 đ/bộ

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

+ C.suất 1KW - 220V : 2.000.000 đ/tủ

+ C.suất 2KW - 220V : 2.550.000 đ/tủ

710007 AUTO - 7.5L : 20.700.000 đồng/bộ
70207 W  - 7.5L :          20.700.000 đồng/bộ
70210 W - 7.5L :           20.700.000 đồng/bộ
710015 AUTO - 15L :  26.400.000 đồng/bộ
70215 W - 15L :            26.400.000 đồng/bộ
710025 AUTO - 25L :  29.200.000 đồng/bộ
70225 W - 25L :            29.200.000 đồng/bộ
710040 AUTO - 40L :   29.600.000 đồng/bộ
70240 W -40L :              29.600.000 đồng/bộ
ECO-1614 - 116Lít -  7.500.000  đ/bộ
ECO-1616 - 132Lít -  8.300.000  đ/bộ
ECO-1812 - 150Lít -  9.725.000  đ/bộ
ECO-1814 - 175Lít - 10.900.000  đ/bộ
ECO-1816 - 200Lít -  12.150.000 đ/bộ
ECO-1820 - 250Lít -  14.350.000 đ/bộ
ECO-1824 - 300Lít -  16.750.000 đ/bộ

181L (180 Lít) - 50.000.000 đ/bộ

302L (300 Lít) - 67.000.000 đ/bộ

MAT 120S - 120 Lít : 4.650.000 đ/bộ
MAT 150S - 150 Lít : 5.400.000 đ/bộ
MAT 180S - 180 Lít : 6.300.000 đ/bộ
MAT 200S - 200 Lít : 7.100.000 đ/bộ
MAT 240S - 240 Lít : 8.300.000 đ/bộ
MAT 300S - 300 Lít : 11.000.000 đ/bộ
khuyen_mai-2
ĐT 58-12 - 130 Lít : 4.700.000 đ/bộ
ĐT 58-15 - 160 Lít : 5.350.000 đ/bộ
ĐT 58-18 - 180 Lít : 6.350.000 đ/bộ
ĐT 58-21 - 215 Lít : 7.390.000 đ/bộ
ĐT 58-24 - 250 Lít : 8.400.000 đ/bộ
ĐT 58-28 - 300 Lít : 9.790.000 đ/bộ
khuyen_mai-2

E-Life-220 - 220 lít - 29.800.000 đ/bộ

E-Life-320 - 220 lít - 42.300.000 đ/bộ

CFP-X-220 - 220 lít - 22.500.000 đ/bộ

CFP-X-320 - 320 lít - 34.750.000 đ/bộ

253-010 - 75L   :  7.100.000 đồng/bộ

263-014 - 100L :  8.100.000 đồng/bộ

273-015 - 150L : 10.300.000 đồng/bộ

283-014 - 200L : 10.900.000 đồng/bộ


Chiết khấu lên đến 45%

Click để xem giá ống Vesbo